Giới thiệu chung về Công đoàn

Ngày đăng: 17-01-2018 05:31:10

Công đoàn Trường là tổ chức chính trị – xã hội trong Nhà trường, được Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh ra Quyết định số 55/QĐ-LĐLĐ ngày 06/3/2006 về việc Thành lập và là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành . Trải qua hơn 10 năm phát triển  dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Trường đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu chăm lo đời sống và động viên cán bộ, công nhân viên chức lao động vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh hiện có 130 công đoàn viên, 08 công đoàn bộ phận, được sắp xếp theo các phòng, Ban, Khoa trực thuộc.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

028. 62 64 8953