Chuyên mục: Giới thiệu


Giới thiệu chung về Công đoàn
Giới thiệu chung về Công đoàn

Công đoàn Trường là tổ chức chính trị – xã hội trong Nhà trường, được Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Tp. Hồ Chí Minh ra Quyết định số 55/QĐ-LĐLĐ ngày 06/3/2006 về việc Thành lập và là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động ThànhTất cả có 3 kết quả.

028. 62 64 8953